αἰών in the New Testament

Definitions

Thayer

1) for ever, an unbroken age, perpetuity of time, eternity
2) the worlds, universe
3) period of time, age
Part of Speech: noun masculine
Citing in TDNT: 1:197, 31

Strong

G165
From the same as G104; properly an age; by extension perpetuity (also past); by implication the world; specifically (Jewish) a Messianic period (present or future): - age, course, eternal, (for) ever (-more), [n-]ever, (beginning of the, while the) world (began, without end). Compare G5550.

Louw-Nida

GlossSection
b universe1.2
(υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου) non-religious people11.16
(ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου) the Devil12.24
(αἰὼν τοῦ κόσμου τούτου) supernatural power12.44
c world system41.38
(ἀπ᾽ αἰῶνος) long ago67.25
(ἐχθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας) eternally67.87
(εἰς (τὸν) αἰῶνα (τοῦ αἰῶνος / τῶν αἰώνων)) forever67.95
((εἰς) (παντὰς) τοὺς αἰῶνας (τῶν αἰώνων)) forever67.95
(εἰς ἡμέραν αἰῶνος) forever67.95
(ἀπὸ τῶν αἰώνων) since all time67.133
(ἐκ τοῦ αἰῶνος) since all time67.133
(πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος) since all time67.133
a era67.143

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

31
29
8
24
1
28
1
Total122

Click on the first column to search for that word as a form of the root αἰών; click on the second column to search for that grammatical form of the root αἰών; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root αἰών.