βλασφημέω in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to speak reproachfully, rail at, revile, calumniate, blaspheme
2) to be evil spoken of, reviled, railed at
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 1:621, 107

Strong

G987
From G989; to vilify; specifically to speak impiously: - (speak) blaspheme (-er, -mously, -my), defame, rail on, revile, speak evil.

Louw-Nida

GlossSection
blaspheme33.400

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

βλασφημεῖverb: 3rd person present active indicative singular2
βλασφημεῖνverb: present active infinitive3
βλασφημεῖςverb: 2nd person present active indicative singular1
βλασφημείσθωverb: 3rd person present passive imperative singular1
βλασφημεῖταιverb: 3rd person present passive indicative singular1
βλασφημηθήσεταιverb: 3rd person future passive indicative singular1
βλασφημῆσαιverb: aorist active infinitive1
βλασφημήσαντιverb: aorist active participle dative singular masculine1
βλασφημήσῃverb: 3rd person aorist active subjunctive singular1
βλασφημήσωσινverb: 3rd person aorist active subjunctive plural1
βλασφημῆταιverb: 3rd person present passive subjunctive singular2
βλασφημοῦμαιverb: 1st person present passive indicative singular1
βλασφημούμεθαverb: 1st person present passive indicative plural1
βλασφημοῦνταςverb: present active participle accusative plural masculine1
βλασφημοῦντεςverb: present active participle nominative plural masculine5
βλασφημούντωνverb: present active participle genitive plural masculine1
βλασφημοῦσινverb: 3rd person present active indicative plural3
ἐβλασφήμειverb: 3rd person imperfect active indicative singular1
ἐβλασφήμησανverb: 3rd person aorist active indicative plural3
ἐβλασφήμησενverb: 3rd person aorist active indicative singular1
ἐβλασφήμουνverb: 3rd person imperfect active indicative plural2
Total34

Click on the first column to search for that word as a form of the root βλασφημέω; click on the second column to search for that grammatical form of the root βλασφημέω; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root βλασφημέω.