βάλλω in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to throw or let go of a thing without caring where it falls
1a) to scatter, to throw, cast into
1b) to give over to one's care uncertain about the result
1c) of fluids
1c1) to pour, pour into of rivers
1c2) to pour out
2) to put into, insert
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 1:526, 91

Strong

G906
A primary verb; to throw (in various applications, more or less violent or intense): - arise, cast (out), X dung, lay, lie, pour, put (up), send, strike, throw (down), thrust. Compare G4496.

Louw-Nida

GlossSection
f bring about13.14
g do away with13.45
c sweep down15.112
b let fall15.122
a throw15.215
(βάλλω εἰς κλίνην) make sick23.152
(βάλλω εἰς τὴν καρδίαν) cause to think30.29
(πῦρ βάλλω) cause discord39.15
(βάλλω τὸ δρέπανον) begin to harvest43.17
d pour47.2
h deposit57.217
e put85.34

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

9
1
8
1
2
1
6
1
3
1
1
2
2
2
2
1
4
2
1
3
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
2
1
21
1
8
1
9
3
Total121

Click on the first column to search for that word as a form of the root βάλλω; click on the second column to search for that grammatical form of the root βάλλω; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root βάλλω.