εὐαγγελίζω in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to bring good news, to announce glad tidings
1a) used in the OT of any kind of good news
1a1) of the joyful tidings of God's kindness, in particular, of the Messianic blessings
1b) in the NT used especially of the glad tidings of the coming kingdom of God, and of the salvation to be obtained in it through Christ, and of what relates to this salvation
1c) glad tidings are brought to one, one has glad tidings proclaimed to him
1d) to proclaim glad tidings
1d1) instruct (men) concerning the things that pertain to Christian salvation
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 2:707,*

Strong

G2097
From G2095 and G32; to announce good news ("evangelize") especially the gospel: - declare, bring (declare, show) glad (good) tidings, preach (the gospel).

Louw-Nida

GlossSection
tell the good news33.215

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

εὐαγγελίζεσθαιverb: present middle infinitive2
εὐαγγελίζεταιverb: 3rd person present passive indicative singular1
εὐαγγελίζεταιverb: 3rd person present middle indicative singular2
εὐαγγελίζηταιverb: 3rd person present middle subjunctive singular1
εὐαγγελίζομαιverb: 1st person present middle indicative singular1
εὐαγγελιζόμεθαverb: 1st person present middle indicative plural1
εὐαγγελιζόμενοιverb: present middle participle nominative plural masculine7
εὐαγγελιζόμενοςverb: present middle participle nominative singular masculine3
εὐαγγελιζομένουverb: present middle participle genitive singular masculine1
εὐαγγελιζομένῳverb: present middle participle dative singular masculine1
εὐαγγελιζομένωνverb: present middle participle genitive plural masculine1
εὐαγγελίζονταιverb: 3rd person present passive indicative plural2
εὐαγγελίζωμαιverb: 1st person present middle subjunctive singular2
εὐαγγελίσαιverb: aorist active infinitive1
εὐαγγελισάμενοίverb: aorist middle participle nominative plural masculine1
εὐαγγελισαμένουverb: aorist middle participle genitive singular masculine1
εὐαγγελισαμένωνverb: aorist middle participle genitive plural masculine1
εὐαγγελίσασθαίverb: aorist middle infinitive2
εὐαγγελίσασθαιverb: aorist middle infinitive5
εὐαγγελισθὲνverb: aorist passive participle accusative singular neuter1
εὐαγγελισθὲνverb: aorist passive participle nominative singular neuter1
εὐαγγελισθέντεςverb: aorist passive participle nominative plural masculine1
εὐαγγελίσωμαιverb: 1st person aorist middle subjunctive singular1
εὐηγγελίζετοverb: 3rd person imperfect middle indicative singular3
εὐηγγελίζοντοverb: 3rd person imperfect middle indicative plural1
εὐηγγελισάμεθαverb: 1st person aorist middle indicative plural1
εὐηγγελισάμηνverb: 1st person aorist middle indicative singular4
εὐηγγελίσατοverb: 3rd person aorist middle indicative singular2
εὐηγγέλισενverb: 3rd person aorist active indicative singular1
εὐηγγελίσθηverb: 3rd person aorist passive indicative singular1
εὐηγγελισμένοιverb: perfect passive participle nominative plural masculine1
Total54

Click on the first column to search for that word as a form of the root εὐαγγελίζω; click on the second column to search for that grammatical form of the root εὐαγγελίζω; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root εὐαγγελίζω.