καρδία in the New Testament

Definitions

Thayer

1) the heart
1a) that organ in the animal body which is the centre of the circulation of the blood, and hence was regarded as the seat of physical life
1b) denotes the centre of all physical and spiritual life
2a) the vigour and sense of physical life
2b) the centre and seat of spiritual life
2b1) the soul or mind, as it is the fountain and seat of the thoughts, passions, desires, appetites, affections, purposes, endeavours
2b2) of the understanding, the faculty and seat of the intelligence
2b3) of the will and character
2b4) of the soul so far as it is affected and stirred in a bad way or good, or of the soul as the seat of the sensibilities, affections, emotions, desires, appetites, passions
1c) of the middle or central or inmost part of anything, even though inanimate
Part of Speech: noun feminine
Citing in TDNT: 3:605, 415

Strong

G2588
Prolonged from a primary κάρ kar (Latin cor, "heart"); the heart, that is, (figuratively) the thoughts or feelings (mind); also (by analogy) the middle: - (+ broken-) heart (-ed).

Louw-Nida

GlossSection
(πλατύνω τὴν καρδίαν) show affection for25.53
(ἐπιστρέφω καρδίας ἐπί) make friendly toward25.95
(πείθω τὴν καρδίαν) be assured25.166
(κατανύσσομαι τὴν καρδίαν) be greatly troubled25.281
(συνθρύπτω τὴν καρδίαν) cause great sorrow25.282
a inner self26.3
(διανοίγω τὴν καρδίαν) cause to be open-minded27.49
(πηρόω τὴν καρδίαν) make unable to learn27.53
(τίθεμαι ἐν τῇ καρδίᾳ) treasure up in mind29.2
(ἀναβαίνω ἐπὶ καρδίαν) begin to think30.17
(πληρόω τὴν καρδίαν) cause to think30.29
(βάλλω εἰς τὴν καρδίαν) cause to think30.29
(τίθημι ἐν τῇ καρδίᾳ) make up mind30.76
(ἵσταμαι ἐν τῇ καρδίᾳ) continue one’s opinion31.7
b inside83.14
(ῥαντίζομαι τὴν καρδίαν) be purified88.31
(ἀπερίτμητος καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν) obstinate88.224

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

35
19
2
21
18
32
25
4
Total156

Click on the first column to search for that word as a form of the root καρδία; click on the second column to search for that grammatical form of the root καρδία; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root καρδία.