μαρτυρέω in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to be a witness, to bear witness, i.e. to affirm that one has seen or heard or experienced something, or that he knows it because taught by divine revelation or inspiration
1a) to give (not to keep back) testimony
1b) to utter honourable testimony, give a good report
1c) conjure, implore
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 4:474, 564

Strong

G3140
From G3144; to be a witness, that is, testify (literally or figuratively): - charge, give [evidence], bear record, have (obtain, of) good (honest) report, be well reported of, testify, give (have) testimony, (be, bear, give, obtain) witness.

Louw-Nida

GlossSection
a witness33.262
b speak well of33.263

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

ἐμαρτύρειverb: 3rd person imperfect active indicative singular1
ἐμαρτυρεῖτοverb: 3rd person imperfect passive indicative singular1
ἐμαρτυρήθηverb: 3rd person aorist passive indicative singular1
ἐμαρτυρήθησανverb: 3rd person aorist passive indicative plural1
ἐμαρτυρήσαμενverb: 1st person aorist active indicative plural1
ἐμαρτύρησάνverb: 3rd person aorist active indicative plural1
ἐμαρτύρησενverb: 3rd person aorist active indicative singular5
ἐμαρτύρουνverb: 3rd person imperfect active indicative plural1
μαρτυρεῖverb: 3rd person present active indicative singular8
μαρτυρεῖνverb: present active infinitive1
μαρτυρεῖςverb: 2nd person present active indicative singular1
μαρτυρεῖταιverb: 3rd person present passive indicative singular1
μαρτυρεῖτεverb: 2nd person present active indicative plural3
μαρτυρηθέντεςverb: aorist passive participle nominative plural masculine1
μαρτυρῆσαιverb: aorist active infinitive2
μαρτυρήσαντοςverb: aorist active participle genitive singular masculine1
μαρτυρήσαςverb: aorist active participle nominative singular masculine1
μαρτυρήσειverb: 3rd person future active indicative singular1
μαρτυρήσῃverb: 3rd person aorist active subjunctive singular3
μαρτύρησονverb: 2nd person aorist active imperative singular1
μαρτυρήσωverb: 1st person aorist active subjunctive singular1
μαρτυροῦμενverb: 1st person present active indicative plural4
μαρτυρουμένηverb: present passive participle nominative singular feminine2
μαρτυρούμενόςverb: present passive participle nominative singular masculine1
μαρτυρούμενοςverb: present passive participle nominative singular masculine2
μαρτυρουμένουςverb: present passive participle accusative plural masculine1
μαρτυροῦνverb: present active participle nominative singular neuter1
μαρτυροῦντεςverb: present active participle nominative plural masculine1
μαρτυροῦντιverb: present active participle dative singular masculine1
μαρτυροῦντοςverb: present active participle genitive singular masculine1
μαρτυρούντωνverb: present active participle genitive plural masculine1
μαρτυροῦσαιverb: present active participle nominative plural feminine1
μαρτυρούσηςverb: present active participle genitive singular feminine1
μαρτυροῦσινverb: 3rd person present active indicative plural1
μαρτυρῶverb: 1st person present active subjunctive singular2
μαρτυρῶverb: 1st person present active indicative singular6
μαρτυρῶνverb: present active participle nominative singular masculine4
μεμαρτύρηκαverb: 1st person perfect active indicative singular1
μεμαρτύρηκαςverb: 2nd person perfect active indicative singular1
μεμαρτύρηκεverb: 3rd person perfect active indicative singular1
μεμαρτύρηκενverb: 3rd person perfect active indicative singular4
μεμαρτύρηταιverb: 3rd person perfect passive indicative singular2
Total76

Click on the first column to search for that word as a form of the root μαρτυρέω; click on the second column to search for that grammatical form of the root μαρτυρέω; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root μαρτυρέω.