πιστεύω in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to think to be true, to be persuaded of, to credit, place confidence in
1a) of the thing believed
1a1) to credit, have confidence
1b) in a moral or religious reference
1b1) used in the NT of the conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative and law of soul
1b2) to trust in Jesus or God as able to aid either in obtaining or in doing something: saving faith
2) to entrust a thing to one, i.e. his fidelity
2a) to be intrusted with a thing
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 6:174, 849

Strong

G4100
From G4102; to have faith (in, upon, or with respect to, a person or thing), that is, credit; by implication to entrust (especially one's spiritual well being to Christ): - believe (-r), commit (to trust), put in trust with.

Louw-Nida

GlossSection
a think to be true31.35
b trust31.85
c have Christian faith31.102
d entrust35.50

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

ἐπίστευενverb: 3rd person imperfect active indicative singular1
ἐπιστεύετεverb: 2nd person imperfect active indicative plural2
ἐπιστεύθηverb: 3rd person aorist passive indicative singular2
ἐπιστεύθηνverb: 1st person aorist passive indicative singular2
ἐπιστεύθησανverb: 3rd person aorist passive indicative plural1
ἐπίστευονverb: 3rd person imperfect active indicative plural4
ἐπίστευσαverb: 1st person aorist active indicative singular1
ἐπιστεύσαμενverb: 1st person aorist active indicative plural2
ἐπίστευσανverb: 3rd person aorist active indicative plural22
ἐπίστευσαςverb: 2nd person aorist active indicative singular2
ἐπιστεύσατεverb: 2nd person aorist active indicative plural7
ἐπίστευσενverb: 3rd person aorist active indicative singular14
πεπίστευκαverb: 1st person perfect active indicative singular2
πεπιστεύκαμενverb: 1st person perfect active indicative plural2
πεπίστευκαςverb: 2nd person perfect active indicative singular1
πεπιστεύκατεverb: 2nd person perfect active indicative plural1
πεπιστεύκεισανverb: 3rd person pluperfect active indicative plural1
πεπίστευκενverb: 3rd person perfect active indicative singular2
πεπιστευκόσινverb: perfect active participle dative plural masculine1
πεπιστευκόταςverb: perfect active participle accusative plural masculine1
πεπιστευκότεςverb: perfect active participle nominative plural masculine2
πεπιστευκότωνverb: perfect active participle genitive plural masculine2
πεπιστευκότωνverb: perfect active participle genitive plural neuter1
πεπιστευκὼςverb: perfect active participle nominative singular masculine1
πεπίστευμαιverb: 1st person perfect passive indicative singular2
πίστευεverb: 2nd person present active imperative singular1
πίστευέverb: 2nd person present active imperative singular1
πιστεύειverb: 3rd person present active indicative singular3
πιστεύεινverb: present active infinitive5
πιστεύειςverb: 2nd person present active indicative singular7
πιστεύεταιverb: 3rd person present passive indicative singular1
πιστεύετεverb: 2nd person present active indicative plural10
πιστεύετεverb: 2nd person present active imperative plural7
πιστεύετέverb: 2nd person present active indicative plural2
πιστεύετέverb: 2nd person present active imperative plural2
πιστεύῃverb: 3rd person present active subjunctive singular2
πιστεύητεverb: 2nd person present active subjunctive plural4
πιστευθῆναιverb: aorist passive infinitive1
πιστεύομενverb: 1st person present active indicative plural6
πιστεύονταverb: present active participle accusative singular masculine1
πιστεύονταςverb: present active participle accusative plural masculine4
πιστεύοντεςverb: present active participle nominative plural masculine7
πιστεύοντιverb: present active participle dative singular masculine4
πιστευόντωνverb: present active participle genitive plural masculine4
πιστεύουσινverb: 3rd person present active indicative plural4
πιστεύουσινverb: present active participle dative plural masculine10
πιστεῦσαιverb: aorist active infinitive6
πιστεύσανταςverb: aorist active participle accusative plural masculine1
πιστεύσαντεςverb: aorist active participle nominative plural masculine7
πιστευσάντωνverb: aorist active participle genitive plural masculine1
πιστεύσαςverb: aorist active participle nominative singular masculine2
πιστεύσασαverb: aorist active participle nominative singular feminine1
πιστεύσασινverb: aorist active participle dative plural masculine3
πιστεύσειverb: 3rd person future active indicative singular1
πιστεύσετεverb: 2nd person future active indicative plural2
πιστεύσῃςverb: 2nd person aorist active subjunctive singular2
πιστεύσητεverb: 2nd person aorist active subjunctive plural9
πιστεύσομενverb: 1st person future active indicative plural1
πίστευσονverb: 2nd person aorist active imperative singular2
πιστεύσουσινverb: 3rd person future active indicative plural1
πιστεύσωverb: 1st person aorist active subjunctive singular2
πιστεύσωμενverb: 1st person aorist active subjunctive plural2
πιστεύσωμένverb: 1st person aorist active subjunctive plural1
πιστεύσωσινverb: 3rd person aorist active subjunctive plural4
πιστεύωverb: 1st person present active indicative singular4
πιστεύωνverb: present active participle nominative singular masculine24
Total241

Click on the first column to search for that word as a form of the root πιστεύω; click on the second column to search for that grammatical form of the root πιστεύω; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root πιστεύω.