προσεύχομαι in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to offer prayers, to pray
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 2:807, 279

Strong

G4336
From G4314 and G2172; to pray to God, that is, supplicate, worship: - pray (X earnestly, for), make prayer.

Louw-Nida

GlossSection
pray33.178

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

πρόσευξαιverb: 2nd person aorist middle imperative singular1
προσευξάμενοιverb: aorist middle participle nominative plural masculine5
προσευξάμενοςverb: aorist middle participle nominative singular masculine1
προσεύξασθαιverb: aorist middle infinitive6
προσευξάσθωσανverb: 3rd person aorist middle imperative plural1
προσεύξηταιverb: 3rd person aorist middle subjunctive singular1
προσεύξομαιverb: 1st person future middle indicative singular2
προσεύξωμαιverb: 1st person aorist middle subjunctive singular2
προσευξώμεθαverb: 1st person aorist middle subjunctive plural1
προσεύχεσθαιverb: present middle infinitive6
προσεύχεσθεverb: 2nd person present middle imperative plural13
προσεύχεσθεverb: 2nd person present middle indicative plural1
προσευχέσθωverb: 3rd person present middle imperative singular2
προσεύχεταιverb: 3rd person present middle indicative singular2
προσεύχῃverb: 2nd person present middle subjunctive singular1
προσεύχησθεverb: 2nd person present middle subjunctive plural2
προσεύχομαιverb: 1st person present middle indicative singular1
προσευχόμεθαverb: 1st person present middle indicative plural1
προσευχομένηverb: present middle participle nominative singular feminine1
προσευχόμενοιverb: present middle participle nominative plural masculine10
προσευχόμενονverb: present middle participle nominative singular neuter1
προσευχόμενονverb: present middle participle accusative singular masculine2
προσευχόμενοςverb: present middle participle nominative singular masculine5
προσευχομένουverb: present middle participle genitive singular masculine2
προσεύχονταιverb: 3rd person present middle indicative plural1
προσεύχωμαιverb: 1st person present middle subjunctive singular1
προσηύξαντοverb: 3rd person aorist middle indicative plural1
προσηύξατοverb: 3rd person aorist middle indicative singular7
προσηύχετοverb: 3rd person imperfect middle indicative singular5
Total85

Click on the first column to search for that word as a form of the root προσεύχομαι; click on the second column to search for that grammatical form of the root προσεύχομαι; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root προσεύχομαι.