ἀποστέλλω in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to order (one) to go to a place appointed
2) to send away, dismiss
2a) to allow one to depart, that he may be in a state of liberty
2b) to order one to depart, send off
2c) to drive away
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 1:398, 67

Strong

G649
From G575 and G4724; set apart, that is, (by implication) to send out (properly on a mission) literally or figuratively: - put in, send (away, forth, out), set [at liberty].

Louw-Nida

GlossSection
a send someone15.66
b send a message15.67
(ἀποστέλλω τὸ δρέπανον) begin to harvest43.17

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

ἀπεστάληverb: 3rd person aorist passive indicative singular2
ἀπεστάληνverb: 1st person aorist passive indicative singular3
ἀπέσταλκαverb: 1st person perfect active indicative singular2
ἀπεστάλκαμενverb: 1st person perfect active indicative plural1
ἀπέσταλκανverb: 3rd person perfect active indicative plural1
ἀπεστάλκατεverb: 2nd person perfect active indicative plural1
ἀπέσταλκένverb: 3rd person perfect active indicative singular3
ἀπέσταλκενverb: 3rd person perfect active indicative singular4
ἀπεσταλμένοιverb: perfect passive participle nominative plural masculine5
ἀπεσταλμένοςverb: perfect passive participle nominative singular masculine3
ἀπεσταλμένουςverb: perfect passive participle accusative plural masculine2
ἀπέστειλαverb: 1st person aorist active indicative singular4
ἀπεστείλαμενverb: 1st person aorist active indicative plural1
ἀπέστειλανverb: 3rd person aorist active indicative plural13
ἀπέστειλαςverb: 2nd person aorist active indicative singular7
ἀπέστειλενverb: 3rd person aorist active indicative singular36
ἀπέστειλένverb: 3rd person aorist active indicative singular2
ἀποσταλέντιverb: aorist passive participle dative singular neuter1
ἀποσταλῶσινverb: 3rd person aorist passive subjunctive plural1
ἀποστεῖλαιverb: aorist active infinitive1
ἀποστείλαντάverb: aorist active participle accusative singular masculine4
ἀποστείλανταςverb: aorist active participle accusative plural masculine1
ἀποστείλαντεςverb: aorist active participle nominative plural masculine1
ἀποστείλαςverb: aorist active participle nominative singular masculine7
ἀποστείλῃverb: 3rd person aorist active subjunctive singular2
ἀπόστειλονverb: 2nd person aorist active imperative singular2
ἀποστείλωverb: 1st person aorist active subjunctive singular1
ἀποστελεῖverb: 3rd person future active indicative singular4
ἀποστέλλειverb: 3rd person present active indicative singular4
ἀποστέλλεινverb: present active infinitive1
ἀποστέλλῃverb: 3rd person present active subjunctive singular1
ἀποστελλόμεναverb: present passive participle nominative plural neuter1
ἀποστέλλουσινverb: 3rd person present active indicative plural2
ἀποστέλλωverb: 1st person present active indicative singular7
ἀποστελῶverb: 1st person future active indicative singular1
Total132

Click on the first column to search for that word as a form of the root ἀποστέλλω; click on the second column to search for that grammatical form of the root ἀποστέλλω; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root ἀποστέλλω.