ὀφθαλμός in the New Testament

Definitions

Thayer

1) the eye
2) metaphorically the eyes of the mind, the faculty of knowing
Part of Speech: noun masculine
Citing in TDNT: 5:375, 706

Strong

G3788
From G3700; the eye (literally or figuratively); by implication vision; figuratively envy (from the jealous side glance): - eye, sight.

Louw-Nida

GlossSection
a eye8.23
(ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι) be very sleepy23.69
(ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι) be very sleepy23.69
b sight24.16
(ἐπαίρω τοὺς ὀφθαλμούς) look24.34
(ἀνοίγω τοὺς ὀφθαλμούς) cause to be able to see24.43
(καμμύω τοὺς ὀφθαλμούς) refuse to learn27.50
c understanding32.24
(τυφλόω τοὺς ὀφθαλμούς) cause to not understand32.25
(ὀφθαλμὸς πονηρός) stingy57.108
(ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ) suddenly67.114
(κατ᾽ ὀφθαλμούς) in presence of83.34
(ὀφθαλμὸς πονηρός) jealousy88.165

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

3
12
7
1
11
4
6
30
7
8
11
Total100

Click on the first column to search for that word as a form of the root ὀφθαλμός; click on the second column to search for that grammatical form of the root ὀφθαλμός; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root ὀφθαλμός.