˜ptakisc…lioi (heptakischilioi)

da ˜pt£kij e c…lioi
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: G2035
aggettivo

1) settemila

˜ptakiscil…ouj: acc. pl. masc.

settemila: 1
Totale: 1

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn