ἐπιβουλή (epiboulê)

da una presunta parola composta da ἐπί e βούλομαι
Numero Strong: G1917
sostantivo femminile

1) un piano formato contro qualcuno, una trama
+ γίνομαι: stare in agguato
+ μέλλω + εἰμί: stare in agguato

ἐπιβουλαῖς: dat. pl.
ἐπιβουλὴ: nom. sing.
ἐπιβουλῆς: gen. sing.

complottare: 1
insidiare: 1
uno agguato: 1
uno complottare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω