™pistol» (epistolê)

da ™pistšllw
TDNT - 7: 593,1074
Numero Strong: G1992
sostantivo femminile

1) lettera, epistola

™pistolaˆ: nom. pl.
™pistola‹j: dat. pl.
™pistol¦j: acc. pl.
™pistol», ™pistol¾: nom. sing.
™pistolÍ: dat. sing.
™pistol»n, ™pistol¾n: acc. sing.
™pistolÁj: gen. sing.
™pistolîn: gen. pl.

(+Ð) lettera: 2
di lettera: 4
lettera: 14
qualche lettera: 1
uno lettera: 3
Totale: 24

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn