›x (hex)

un numero primario
Numero Strong: G1803
aggettivo

1) sei

žx: acc. pl. femm., acc. pl. masc., dat. pl. neut., gen. pl. femm., nom. pl. femm., nom. pl. masc.
›x: acc. pl. femm.

(+diakÒsioi ˜bdom»konta) duecentosettantasei: 1
(+tessar£konta ka…) quarantasei: 1
(+˜xakÒsioi ˜x»konta) seicentosessantasei: 1
essere: 10
Totale: 13

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn