riqmw (arithmeô)

da riqmÒj
TDNT - 1: 461,78
Numero Strong: G705
verbo

1) numerare

riqmsai: att. aor. inf.
riqmhmnai: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
rqmhntai: 3pl. pass. pf. ind.

contare: 3
Totale: 3

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn