Bhqlem (Bêthleem)

di origine ebraica
Numero Strong: G965
nome località

Betlemme = "casa di pane"
1) un villaggio 10 chilometri a sud di Gerusalemme

Bhqlem: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing., voc. sing.

Betlemme: 8
Totale: 8

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn