Παῦλος (Paulos)

di origine latina
Numero Strong: G3972
nome maschile

Paolo = " piccolo"
1) Paolo era il più famoso degli apostoli e ha scritto una buona parte del NT, le 14 epistole paoline
2) Sergio Paolo era un deputato o proconsole di Cipro ed è detto di essere un uomo prudente, nella gestione degli affari, come governatore

Παῦλε: voc. sing.
Παῦλον: acc. sing.
Παῦλος: nom. sing.
Παύλου: gen. sing.
Παύλῳ: dat. sing.

(+) egli: 1
(+) Paolo: 89
di Paolo: 6
Paolo: 62
Totale: 158

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω