Παμφυλία (Pamfulia)

da una parola composta da πᾶς e πυρά, di ogni tribù, cioè eterogeneo (χώρα è implicata)
Numero Strong: G3828
nome località

Panfilia = "di ogni tribù"
1) una provincia dell'Asia Minore, che confina all'est con la Cilicia, all'ovest con la Licia e la Frigia Minore, al nord con la Galazia e la Cappadocia, e al sud con il mar Mediterraneo

Παμφυλίαν: acc. sing.
Παμφυλίας: gen. sing.

(+) Panfilia: 1
di Panfilia: 2
Panfilia: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω