Πιλᾶτος (Pilatos)

di origine latina
Numero Strong: G4091
nome maschile

Pilato = "armato con una lancia"
1) il sesto procuratore romano della Giuda e della Samaria, che ordinò che Cristo fosse crocifisso

Πιλᾶτον: acc. sing.
Πιλᾶτος: nom. sing.
Πιλάτου: gen. sing.
Πιλάτῳ: dat. sing.

(+) Pilato: 37
a Pilato: 3
di Pilato: 1
Pilato: 14
Totale: 55

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω