Ποτίολοι (Potioloi)

di origine latina
Numero Strong: G4223
nome località

Pozzuoli = "fonti solforose"
1) una città della Campania, in Italia, situata alla Baia di Napoli

Ποτιόλους: acc. pl.

Pozzuoli: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω