εὐσχημοσύνη (euschêmosunê)

da εὐσχήμων
Numero Strong: G2157
sostantivo femminile

1) fascino o eleganza di figura, bellezza esterna, decoro, modestia
   1a) di fascino esterno, bellezza

εὐσχημοσύνην: acc. sing.

decoro: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω