γαμέω (gameô)

da γάμος
TDNT - 1: 648,111
Numero Strong: G1060
verbo

1) condurre in matrimonio, prendere come moglie
   1a) sposare
   1b) dare sé stesso in matrimonio
2) dare una figlia in matrimonio

γαμεῖν: att. pres. inf.
γαμείτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
γαμηθῆναι: pass. aor. inf.
γαμῆσαι: att. aor. inf.
γαμήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
γαμήσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
γαμησάτωσαν: 3pl. att. aor. imptv.
γαμήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
γαμήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
γαμοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
γαμοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
γαμῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
γεγαμηκόσιν: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
γήμας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
γήμῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐγάμησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐγάμουν: 3pl. att. impf. ind.
ἔγημα: 1sing. att. aor. ind.

ammogliare: 1
coniuge: 1
dare a maritare: 1
matrimonio: 1
prendere: 4
prendere moglie: 4
risposare: 2
sposare: 14
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω