γνώμη (gnômê)

da γινώσκω
TDNT - 1: 717,119
Numero Strong: G1106
sostantivo femminile

1) la facoltà di conoscenza, mente, ragione
2) quello che è pensato o noto, la propria mente
   2a) punto di vista, giudizio, opinione
   2b) pensiero riguardo a quello che dovrebbe essere fatto
      2b1) da sé stesso: risoluzione, proposito, intenzione
      2b2) da altri: giudizio, consiglio
      2b3) decreto
+ γίνομαι: proposito
+ ποιέω + : essere d'accordo

γνώμῃ: dat. sing.
γνώμην: acc. sing.
γνώμης: gen. sing.

(+εἷς) di comune accordare: 1
(+γίνομαι) decidere: 1
consenso: 1
disegnare: 1
parere: 2
pensare: 1
sentire: 1
uno consigliare: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω