πίμπραμαι (pimpramai)

una forma raddoppiata e prolungata della parola primaria preo, che appare solo come un'alternativa in certi tempi)
Numero Strong: G4092
verbo

1) soffiare, bruciare
2) fare gonfiare, rendere timido
3) gonfiarsi, divenire gonfio
   3a) delle parti del corpo

πίμπρασθαι: pass. pres. inf.

gonfiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω