πέτρα (petra)

dalla stessa parola di Πέτρος
TDNT - 6: 95,834
Numero Strong: G4073
sostantivo femminile

1) un pietra, rupe o sporgenza, roccia
   1a) una pietra che si proietta, guglia, terreno roccioso
   1b) una pietra, un sasso grande
   1c) metaforicamente una cosa o una persona come una pietra, a motivo della sua fermezza

πέτρα: nom. sing.
πέτρᾳ: dat. sing.
πέτραι: nom. pl.
πέτραις: dat. pl.
πέτραν: acc. sing.
πέτρας: acc. pl., gen. sing.

(+) pietra: 1
roccia: 12
sasso: 1
uno pietra: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω