πάλιν (palin)

probabilmente dalla stessa parola di πάλη (tramite l'idea di ripetizione oscillatoria)
Numero Strong: G3825
avverbio

1) di nuovo
   1a) rinnovamento o ripetizione dell'azione
   1b) di nuovo
2) di nuovo, cioè ancora, inoltre una volta di più
3) a sua volta, dall'altra parte

πάλιν: avv.

(+ἔρχομαι) ritornare: 1
(+ἔρχομαι) tornare: 1
(+εἰς) ricadere: 1
(+εἰσέρχομαι) rientrare: 2
(+ὑποστρέφω) ritornare: 1
(+ὑπάγω) tornare: 1
(+λαμβάνω αὐτός) riprendere: 1
(+λέγω) ripetere: 4
(+ἄγω) tornare: 1
(+ἄνωθεν) di novità: 1
(+οἰκοδομέω) riedificare: 1
(+ἀποκρίνομαι) ricominciare: 1
(+παραγίνομαι) tornare: 1
(+πιάζω) novità arrestare: 1
altresì: 1
altrove: 2
anche: 6
ancora: 6
da capo: 2
di novità: 78
inoltrare: 1
interrogare: 1
non tradotto: 14
ora: 1
poi: 2
tornare novità: 1
tuttavia: 1
uno altro: 3
uno altro volta: 2
uno due volta: 2
Totale: 141

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω