πάρειμι (pareimi)

da παρά e εἰμί (incluse le sue varie forme)
TDNT - 5: 858,791
Numero Strong: G3918
verbo

1) essere accanto, essere a portata di mano, essere arrivato, essere presente
2) essere pronto
+ : tale cose che si hanno
+ μή + ὅς: colui che manca

πάρει: 2sing. att. pres. ind.
παρεῖναι: att. aor. inf., att. pres. inf.
παρεῖναί: att. pres. inf.
πάρεισιν: 3pl. att. pres. ind.
πάρεσμεν: 1pl. att. pres. ind.
παρέσται: 3sing. med. fut. ind.
πάρεστιν: 3sing. att. pres. ind.
παρῆσαν: 3pl. att. impf. ind.
παρὸν: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
παρόντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
παρόντος: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
παρούσῃ: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
παροῦσιν: att. pres. ptc. dat. pl. neut.
παρὼν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ἐγώ) presentare: 1
(+ἐν ὁ) presentare: 1
avere: 2
comparire: 1
durare mio soggionare: 1
essere in mezzo a: 1
essere qua: 1
esso presentare: 1
momento: 1
non tradotto: 1
presentare: 7
tralasciare: 1
venire: 4
verità: 1
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω