πήρα (pêra)

di affinità incerta
TDNT - 6: 119,838
Numero Strong: G4082
sostantivo femminile

1) un portafoglio
2) un sacco di pelle, in cui i viaggiatori e pastori portavano le loro provviste

πήραν: acc. sing.
πήρας: gen. sing.

sacco: 4
sacco da viaggiare: 1
uno sacco: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω