παιδίον (paidion)

dal diminutivo di παῖς
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: G3813
sostantivo neutro

1) un bambino giovane, un piccolo ragazzo, una piccola ragazza
   1a) infante
   1b) bambino, un piccolo
   1c) un infante
      1c1) di un bambino neonato
   1d) di un bambino più avanzato; di un bambino maturo
   1e) metaforicamente bambini (come bambini) intellettualmente

παιδία: acc. pl., nom. pl., voc. pl.
παιδίοις: dat. pl.
παιδίον: acc. sing., nom. sing., voc. sing.
παιδίου: gen. sing.
παιδίων: gen. pl.

(+) bambino: 4
(+κρατέω ὁ) prendere: 1
a bambino: 2
bambino: 32
di bambino: 2
figliare: 4
ragazzo: 2
uno bambino: 5
Totale: 52

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω