παιδίσκη (paidiskê)

dal diminutivo di παῖς
Numero Strong: G3814
sostantivo femminile

1) una giovane ragazza, damigella
2) una serva, una giovane schiava
   2a) una serva portinaia

παιδίσκας: acc. pl.
παιδίσκη: nom. sing.
παιδίσκην: acc. sing.
παιδίσκης: gen. sing.
παιδισκῶν: gen. pl.

di schiavo: 1
schiavo: 4
servire: 6
servire mangiare: 1
uno servire: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω