πανήγυρις (panêguris)

da πᾶς ed una parola derivata da ἀγορά
TDNT - 5: 722,770
Numero Strong: G3831
sostantivo femminile

1) un'adunata festiva di tutta la gente per celebrare i giochi pubblici o altre solennità
2) una riunione pubblica festiva

πανηγύρει: dat. sing.

a festeggiare riunire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω