πανδοχεῖον (pandocheion)

da una parola presunta composta da πᾶς ed una parola derivata da δέχομαι
Numero Strong: G3829
sostantivo neutro

1) una locanda, una casa pubblica per il ricevimento e ospitalità di stranieri

πανδοχεῖον: acc. sing.

uno locanda: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω