πανοῦργος (panourgos)

da πᾶς e ἔργον
TDNT - 5: 722,770
Numero Strong: G3835
aggettivo

1) abile, intelligente
   1a) in senso positivo, capace di fare e compiere qualcosa, destro, saggio, sagace, abile
   1b) in senso negativo, furbo, astuto, briccone, infido, ingannevole

πανοῦργος: nom. sing. masc.

astuzia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω