παντελής (pantelês)

avverbio (di modo) da πᾶς e τέλος
TDNT - 8: 66,1161
Numero Strong: G3838
aggettivo

1) tutto completo, perfetto
2) completamente, perfettamente
+ εἰς + : in nessun modo

παντελὲς, παντελές: acc. sing. neut.

(+εἰς ὁ) assolutezza: 1
(+εἰς ὁ) perfezionare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω