παθητός (pathêtos)

dalla stessa parola di πάθημα
TDNT - 5: 924,798
Numero Strong: G3805
aggettivo

1) passibile, dotato con la capacità di soffrire, capace di sentimento
2) soggetto alla necessità di soffrire, destinato a soffrire

παθητὸς: nom. sing. masc.

soffrire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω