παράβασις (parabasis)

da παραβαίνω
TDNT - 5: 739,772
Numero Strong: G3847
sostantivo femminile

1) il passare sopra
2) metaforicamente il trascurare, violare
   2a) della legge mosaica
   2b) la rottura di una legge definita, promulgata e ratificata
   2c) creare trasgressioni, cioè affinché i peccati possano diventare trasgressioni, e così la consapevolezza del peccato sia intensificata ed il desiderio per redenzione svegliato

παραβάσει: dat. sing.
παραβάσεων: gen. pl.
παραβάσεως: gen. sing.
παράβασις: nom. sing.

trasgredire: 6
trasgredire ricevere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω