παράγω (paragô)

da παρά e ἄγω
TDNT - 1: 129,20
Numero Strong: G3855
verbo

1) passare oltre
   1a) condurre oltre
   1b) condurre a parte, fuorviare
      1b1) condurre via
   1c) condurre a
      1c1) condurre avanti, addurre
2) passare oltre, andare oltre
   2a) partire, andare via
3) metaforicamente scomparire

παράγει: 3sing. att. pres. ind.
παράγεται: 3sing. pass. pres. ind.
παράγοντά: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
παράγοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
παράγων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

partire: 1
partire passare: 1
passare: 6
passare di là: 1
stare passare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω