παράκειμαι (parakeimai)

da παρά e κεῖμαι
TDNT - 3: 656,425
Numero Strong: G3873
verbo

1) stare accanto, essere vicino
2) essere presente

παράκειται, παράκειταί: 3sing. med. pres. ind.
παρακεχειμακότι: att. pf. ptc. dat. sing. neut.

svernare: 1
trovare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω