παραβιάζομαι (parabiazomai)

da παρά e la voce media di βιάζω
Numero Strong: G3849
verbo

1) utilizzare la forza che è contraria alla natura e alla giustizia
2) costringere con la forza
3) costringere qualcuno con implorazioni

παρεβιάσαντο: 3pl. med. aor. ind.
παρεβιάσατο: 3sing. med. aor. ind.

costringere a accettare: 1
trattenere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω