παραφέρω (paraferô)

da παρά e φέρω (incluse le sue forme alternative)
Numero Strong: G3911
verbo

1) portare a, mettere davanti
2) condurre a parte dal corso o percorso giusto, portare via
3) portare oltre, condurre oltre
   3a) far passare da, rimuovere

παραφέρεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
παραφερόμεναι: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
παρένεγκε: 2sing. att. aor. imptv.

allontanare: 2
lasciare trasportare: 1
portare qua e là: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω