παραγγέλλω (paraggellô)

da παρά e la radice di ἄγγελος
TDNT - 5: 761,776
Numero Strong: G3853
verbo

1) trasmettere un messaggio da uno a un altro, dichiarare, annunciare
2) comandare, ordinare, incaricare

παραγγείλαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
παραγγείλας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
παραγγείλῃς: 2sing. att. aor. cong.
παράγγελλε: 2sing. att. pres. imptv.
παραγγέλλει: 3sing. att. pres. ind.
παραγγέλλειν: att. pres. inf.
παραγγέλλομεν: 1pl. att. pres. ind.
παραγγέλλω: 1sing. att. pres. ind.
παραγγέλλων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
παρηγγείλαμεν: 1pl. att. aor. ind.
παρήγγειλαν: 3pl. att. aor. ind.
παρήγγειλεν: 3sing. att. aor. ind.
παρηγγέλλομεν: 1pl. att. impf. ind.
παρηγγελμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.

comandare: 5
comandare di: 3
dare istruire: 1
dare questo istruire: 1
imporre: 1
ingiungere di: 1
non tradotto: 1
ordinare: 15
ordinare di: 2
raccomandare di: 1
vietare di: 1
Totale: 32

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω