παρακαταθήκη (parakatathêkê)

da una parola composta da παρά e κατατίθημι
TDNT - 8: 162,1176
Numero Strong: G3872
sostantivo femminile

1) un deposito, un incarico o cosa consegnato alla custodia fedele di qualcuno
   1a) usato della conoscenza corretta e dottrina pura del vangelo, da tenere fermamente e fedelmente, e da consegnare coscienziosamente ad altri
+ : quello che è affidato a qualcuno

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω