παραλέγομαι (paralegomai)

da παρά e la voce media di λέγω (nel suo senso originale)
Numero Strong: G3881
verbo

1) veleggiare oltre, costeggiare
2) superare, resistere

παραλεγόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
παρελέγοντο: 3pl. med. impf. ind.

costeggiare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω