παραλαμβάνω (paralambanô)

da παρά e λαμβάνω
TDNT - 4: 11,495
Numero Strong: G3880
verbo

1) prendere, prendere con sé, unire a sé
   1a) un socio, un compagno
   1b) metaforicamente
      1b1) accettare o riconoscere qualcuno come professa di essere
      1b2) non rigettare, non trattenere l'obbedienza
2) ricevere qualcosa trasmesso
   2a) un ufficio da compiere
   2b) ricevere con la mente
      2b1) con la trasmissione orale: degli autori da cui la tradizione proviene
      2b2) narrando ad altri, per istruzione di insegnanti (usato di discepoli)

παράλαβε: 2sing. att. aor. imptv.
παραλαβεῖν: att. aor. inf.
παραλαβόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
παραλαβόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
παραλαβὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
παραλαμβάνει: 3sing. att. pres. ind.
παραλαμβάνεται: 3sing. pass. pres. ind.
παραλαμβάνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
παραλαμβάνουσιν: 3pl. att. pres. ind.
παραλημφθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
παραλήμψομαι: 1sing. med. fut. ind.
παρέλαβεν: 3sing. att. aor. ind.
παρέλαβες: 2sing. att. aor. ind.
παρελάβετε: 2pl. att. aor. ind.
παρέλαβον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
παρελάβοσαν: 3pl. att. aor. ind.

(+ἐγώ) ricevere: 1
(+οὗτος) prendere: 1
accogliere: 1
imparare: 1
per tradizione: 1
portare: 2
portare con sé: 1
prendere: 26
prendere con sé: 4
ricevere: 11
Totale: 49

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω