παραπικραίνω (parapikrainô)

da παρά e πικραίνω
TDNT - 6: 125,839
Numero Strong: G3893
verbo

1) provocare, esasperare
2) fare indignare

παρεπίκραναν: 3pl. att. aor. ind.

ribellare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω