παραπικρασμός (parapikrasmos)

da παραπικραίνω
TDNT - 6: 125,839
Numero Strong: G3894
sostantivo maschile

1) provocazione

παραπικρασμῷ: dat. sing.

ribellare: 1
tentare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω