παραθήκη (parathêkê)

da παρατίθημι
TDNT - 8: 162,1176
Numero Strong: G3866
sostantivo femminile

1) un deposito, un incarico o cosa consegnata alla custodia fedele di qualcuno
   1a) usato della conoscenza corretta e dottrina pura del vangelo, da tenere fermamente e fedelmente, e da consegnare coscienziosamente ad altri
+ : quello ... incaricato

παραθήκην: acc. sing.

depositare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω