παραθαλάσσιος (parathalassios)

da παρά e θάλασσα
Numero Strong: G3864
aggettivo

1) accanto al mare

παραθαλασσίαν: acc. sing. femm.

(+) città su mare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω