παραζηλόω (parazêloô)

da παρά e ζηλόω
TDNT - 2: 881,297
Numero Strong: G3863
verbo

1) provocare
   1a) provocare a gelosia o rivalità
   1b) provocare, irritare

παραζηλοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
παραζηλῶσαι: att. aor. inf.
παραζηλώσω: 1sing. att. fut. ind.

provocare a gelosia: 1
provocare gelosia: 2
rendere gelosia: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω