παροξύνομαι (paroxunomai)

da παρά ed una parola derivata da ὀξύς
TDNT - 5: 857,791
Numero Strong: G3947
verbo

1) rendere affilato, aguzzare
   1a) incentivare, incitare, spingere
   1b) irritare, provocare, far irritare
      1b1) disprezzare
      1b2) provocare, far aizzare
      1b3) esasperare, ardere con rabbia

παροξύνεται: 3sing. pass. pres. ind.
παρωξύνετο: 3sing. pass. impf. ind.

inacerbire: 1
inasprire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω